Thông Báo

Từ ngày 10/4/2017, cuộc thi “HỌC BỔNG ANH NGỮ E2: THÁCH THỨC KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC” do Everest Education tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Cuộc thi lần này tập trung vào kỹ năng thuyết phục để người nghe đồng ý với quan điểm cá nhân của mình. Cuộc thi được tổ chức cho toàn thể học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lên đến 122,000,000 VND.

Chi tiết tại http://e2.com.vn/challenge .