Đạt bao nhiêu điểm SAT là đủ tốt?

Bài viết sẽ đem lại cho học sinh những thông tin hữu ích về điểm số SAT yêu cầu để nộp đơn du học vào các trường đại học năm 2019, cũng như cách xác định số điểm SAT mục tiêu đủ để có thể giúp em vào trường em mơ ước.

read more

SAT Percentiles thực chất là gì?

Mọi điều cần biết về SAT score percentiles, tầm quan trọng của percentiles đối với các trường đại học và cách căn cứ vào điểm percentiles để xác định số điểm SAT mục tiêu khi nộp hồ sơ ứng tuyển.

read more
Never miss an update!
Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!

Never miss an update!

Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!


Subscribe to get updates, tips and videos delivered straight to your inbox!

Đăng ký để được nhận tin tức, bài viết và video mới nhất từ Everest Education!

 

Thanks for following us! / Cám ơn đã đăng ký!