Tin tổng hợp – 21/09/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 21/09/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Qatar 2020-2021
– Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân, Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học Hà Lan 2021/2022
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân, Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Yale, Mỹ

read more

Tin tổng hợp – 14/09/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 14/09/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Học Viện Quản Lý Singapore (SIM) 2020
– Học Bổng Toàn Phần Trao Đổi Ngắn Hạn Hakuho Japan Scholarship Tại Các Trường Đại Học Nhật Bản 2021
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Alberta, Canada 2021

read more

Tin tổng hợp – 07/09/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 07/09/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Viện Khoa Học Và Công Nghệ Tiên Tiến Hàn Quốc (KAIST) 2021
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Duke, Mỹ 2020
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Reach Oxford Tại Đại Học Oxford 2021

read more

Tin tổng hợp – 31/08/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 31/08/2020:
– Học Bổng Presidential Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Boston 2021
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Stanford 2020
– Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Queen’s University, Canada 2021

read more

Tin tổng hợp – 24/08/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 24/08/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Của Chính Phủ Nhật Bản MEXT Tại Đại Học Tokyo 2021
– Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân, Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Montreal, Canada 2021
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học, Bậc Sau Đại Học Tại Các Trường Đại Học Của Đức Từ Quỹ Friedrich Ebert Stiftung 2021

read more

Tin tổng hợp – 17/08/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 17/08/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân, Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Victoria Wellington, New Zealand
– Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Wooster, Mỹ 2021
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học POSCO Fellowship Tại Các Trường Đại Học Hàn Quốc 2021

read more

Tin tổng hợp – 10/08/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 10/08/2020:
– Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ Tại Đại Học Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia 2020
– Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Tại Đại Học Asia Pacific, Malaysia 2020
– Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Sydney Scholars Awards Tại Đại Học Sydney, Úc 2021

read more

Tin tổng hợp – 03/08/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 03/08/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Yonsei, Hàn Quốc 2021
– Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Sydney Scholars Awards Tại Đại Học Sydney, Úc 2021
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ MBA Tại Đại Học Harvard, Mỹ 2021

read more

Tin tổng hợp – 20/07/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 20/07/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Lester B Pearson Tại Đại Học Toronto
– Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Minnesota, Mỹ
– Học Bổng Bán Phần Vice-Chancellor Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Liverpool John Moores, Anh

read more

 

“Lộ trình cho con du học đại học”

Thứ bảy, 12/01/2019

Hội thảo “Lộ trình cho con du học đại học” cung cấp những thông tin chi tiết về kế hoạch du học và các bước chuẩn bị cho con đường đại học ngay từ cấp 3 để có thể vào được các trường Đại học hàng đầu thế giới.

Never miss an update!
Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!

Never miss an update!

Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!


Subscribe to get updates, tips and videos delivered straight to your inbox!

Đăng ký để được nhận tin tức, bài viết và video mới nhất từ Everest Education!

 

Thanks for following us! / Cám ơn đã đăng ký!