Tin tổng hợp – 16/03/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 16/03/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn UC Berkeley Olive Fellowship 2020
– Học Bổng Cử Nhân Dean’s Scholarship Tại Đại Học Fordham 2020 ($15.000)
– Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Đa Ngành Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Toronto, Canada 2020 ($80.000 – $180.000)

read more

Tin tổng hợp – 09/03/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 09/03/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Trung Học Phổ Thông Của Bộ Giáo Dục Singapore Dành Cho Học Sinh Việt Nam 2020
– Học Bổng Toàn Phần Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Của Chính Phủ Singapore 2021
– 250 Suất Học Bổng Mọi Bậc Học Tại Đại Học Melbourne, Australia 2020 ($1.000 – $10.000)

read more

Tin tổng hợp – 02/03/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 02/03/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Của Chính Phủ Đan Mạch 2020-2021
– Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn UC Berkeley Olive Fellowship, U.S. 2020
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Dành Cho Sinh Viên ASEAN Tại Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS) 2020

read more

Tin tổng hợp – 24/02/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 24/02/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Darmasiswa Tại 71 Trường Đại Học Của Chính Phủ Indonesia Dành Cho Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ 2020
– Học Bổng Cử Nhân Education Entrance Tại Douglas College, Canada 2020
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân từ Cục Doanh thu Nội Địa Singapore (IRAS) 2020

read more

Tin tổng hợp – 17/02/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 17/02/2020:
– Học Bổng Bán Phần Tất Cả Các Bậc Học Tại Đại Học Công Nghệ Queensland 2020
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Westminster, UK 2020
– Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Hertfordshire, UK 2020

read more

Tin tổng hợp – 10/02/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 10/02/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Tất Cả Bậc Học Từ Chính Phủ New Zealand 2021
– Học Bổng Cử Nhân Dean’s Excellence Tại Trường Kinh Doanh Strathclyde, U.K. 2020
– Học Bổng Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Toronto, Canada 2020 ($10.000)

read more

Tin tổng hợp – 03/02/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 03/02/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Stamps Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Miami, USA 2020
– Học Bổng Toàn Phần & Bán Phần Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Tại Đại Học Kyoto University Of Advanced Science, Nhật Bản 2020
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Columbia, U.S. 2020

read more

Tin tổng hợp – 13/01/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 13/01/2020:
– Học Bổng Tài Trợ Chi Phí Bậc Cử Nhân Về Creative Media Tại Đại Học James Cook, Úc 2020 ($10.000)
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Của Chính Phủ Rumani 2020
– Học Bổng Tài Trợ Chi Phí Mọi Bậc Học Tại Đại Học Quốc Gia Úc (ANU) 2020 ($25.000)

read more

Tin tổng hợp – 06/01/2020

Tổng hợp tin tức và sự kiện giáo dục ngày 06/01/2020:
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học American, Mỹ 2020 ($68.357)
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Dành Cho Sinh Viên Các Nước Thu Nhập Thấp Tại Đại Học Oxford, UK 2020
– Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Trung Quốc (USTC) 2020

read more

 

“Lộ trình cho con du học đại học”

Thứ bảy, 12/01/2019

Hội thảo “Lộ trình cho con du học đại học” cung cấp những thông tin chi tiết về kế hoạch du học và các bước chuẩn bị cho con đường đại học ngay từ cấp 3 để có thể vào được các trường Đại học hàng đầu thế giới.

Never miss an update!
Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!

Never miss an update!

Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!


Subscribe to get updates, tips and videos delivered straight to your inbox!

Đăng ký để được nhận tin tức, bài viết và video mới nhất từ Everest Education!

 

Thanks for following us! / Cám ơn đã đăng ký!