Đố Vui Toán Học #38

Một mô-típ đoán số theo quy luật tưởng-dễ-mà-khó, thách thức con tìm ra được số đúng nhất để điền vào dấu chấm hỏi bên dưới. Con đã đoán được chưa nào?!

Câu đố lần này sẽ cần con để ý đến chi tiết một chút đấy! Comment câu trả lời cuối cùng bên dưới và xem có bao nhiêu bạn có cùng câu trả lời với mình nhé!


Đáp án: Con chuột = 12, mặt trời = 0, mũ = 6, điền vào dấu hỏi chấm là = 6.

Comment

Register For A Free Trial Class