Education News – October 15th, 2018

Contents

Oct 18, 2018

Education fair: Study abroad from high school to transfer to university

Australian high school education fair is held by Australian Education International (EQI), Australia. EQI belongs to Queensland government and Queensland University of Technology. Attending this exhibition, students will have the opportunity to learn more about high school program in Australia, how to transfer to university, supporting policies for students under 18 as well as employment and residency opportunities in Australia.
Detail >>

Oct 19, 2018

Education fair: High schools in Victoria, Australia

In order to help parents and students learn more about high school system in Australia, Duc Anh Company is organizing a seminar about studying in Victoria, Australia. At this event, a number of Victorian high school principals will directly provide information about studying in Australia as well as detailed information on study paths, application guides, student visas, living cost and student life in Australia, how to get into Australian universities or transfer to other countries.
Detail >>

Nov 4, 2018

Triển lãm du học Hà Lan – Dutch Placement Day 2018

Dutch Placement Day là ngày hội triển lãm giáo dục Hà Lan lớn nhất trong năm, được tổ chức bởi Nuffic Neso Vietnam cho cấp đọc đại học và chuyên sâu hơn. Năm 2018, Neso Vietnam tiếp tục kết nối 16 trường đại học và tổ chức giáo dục trong Dutch Placement Day 2018. Trong chuỗi sự kiện, học sinh sẽ có được cơ hội tiếp xúc tìm hiểu trực tiếp với các đại diện đến từ nhiều trường đại học & tổ chức giáo dục Hà Lan. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin cụ thể về các học bổng hấp dẫn tại Hà Lan như Holland Scholarship và Orange Tulip Scholarship.
Detail >>

Deadline: Dec 9, 2018

Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á 2019

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á 2019. Học sinh lớp 10 và lớp 11 các trường trung học phổ thông Việt Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham gia chương trình. Sẽ có năm suất học bổng toàn phần dành cho học sinh Việt Nam. Hạn chót nộp đơn vào lúc 11:59 PM ngày 9/12/2018. 
Detail >>


Comment

Register For A Free Trial Class