Thẻ: Bài đánh giá năng lực đầu vào

MAP Test in international school

 March 17, 2023 | 

MAP Test: International School Entrance Assessment

Một trong những nỗi lo của gia đình mỗi khi chuẩn bị cho con thi vào trường Quốc tế là bài kiểm tra đầu vào mang tên MAP Test. Đây là bài kiểm tra quan trọng mà một số trường quốc tế tại TPHCM đang sử dụng như SSIS, ISHCMC AA, Wellsprings, UTS, ISSP, EMASI,…