Thẻ: Chuyện du học

 May 4, 2023 | 

Thêm học sinh College Compass, Lê Hồng Nhung đỗ Harvard University!

Sang Singapore du học cấp ba là bước đầu để Nhung học hỏi và trau dồi kỹ năng. Môi trường học tập cạnh tranh đòi hỏi Nhung phải nỗ lực và chủ động trong học tập. Tuy nhiên, câu chuyện du học vẫn là một bài toán khó với Nhung, vì kinh nghiệm từ gia đình và những anh chị đi trước gần như là con số 0.

 September 29, 2022 | 

How To Teach Kids Practice Goal Setting

Parents usually feel frustrated when their children don’t try hard enough to accomplish something that they are perfectly capable of. What can you do? One way to foster a can-do attitude is to help your children learn how to set goals properly.