Thẻ: Everest Education

 May 8, 2024 | 

Everest Education Summer Camp 2024: Summer City Expedition

In our interviews with parents, most of them expressed concerns over students’ ability to be on their own and emphasized that summer had to be stress-free. Some stated that their children are growing up fast and need to learn to be independent. Summer is when students have enough free time to devote to these non-academic […]

 October 9, 2023 | 

Đam mê ẩm thực đã đưa mình đến New York như thế nào? | Du học Mỹ | EP. 04

Làm cách nào để hiện thực hóa Hoạt động ngoại khóa? Dự án thời học sinh bao giờ cũng để lại nhiều cảm xúc. Đây không chỉ là dự án đầu đời mà còn là nguồn động lực để các bạn học sinh “dám mơ lớn” trong tương lai. Và không quá bất ngờ khi việc du học đem đến cho các bạn chất liệu hoàn hảo để chạm đến ước mơ.