Thẻ: growth mindset

 July 20, 2021 | 

Three traits of successful students

Tony Ngo, Chairman and co-CEO of Everest Education, shares a few words to reveal what matters to students on their personal journeys to success. In particular, he explains the formula “E2=MC2” that Everest Education applies in their learning methodology.

Vẫn cứ ước mơ lớn, dù niềm tin còn nhỏ - Phần 2

 May 13, 2021 | 

Vẫn cứ ước mơ lớn, dù niềm tin còn nhỏ – Phần 2

Như thế nào là niềm vui học tập? Làm sao để cân bằng giữa trách nhiệm và đam mê. Là người lớn, chúng ta luôn nhắc nhở học sinh của mình về trách nhiệm học tập. Nhưng ít ai trong chúng ta chú trọng vào việc khơi dậy niềm vui học tập trong các em. Niềm vui, là một điểm nhấn đơn giản, nhưng lại hay bị bỏ quên ngoài lớp học.