Thẻ: những sai lầm trước khi thi

5 sai lầm phổ biến của học sinh trước các kỳ thi

 April 11, 2023 | 

5 Common Mistakes in Exam Preparation

Để trả lời câu hỏi “Làm sao để bứt phá trong các kỳ thi?”, mời gia đình cùng nhận diện 5 sai lầm của các sĩ tử trước kỳ thi dưới đây để tìm ra giải pháp phù hợp, làm hành trang cho các em chinh phục mọi kỳ thi sắp tới.