Thẻ: prepare for exam

5 bí quyết giúp trẻ nhớ bài hiệu quả

 March 4, 2023 | 

Memorize for exams with these 5 strategies

Việc xác định phong cách học tập thích hợp cũng rất quan trọng. Đây sẽ là nền tảng cho con xác định được cách học tập hiệu quả và vận dụng cho việc tự học sau này. Nhưng làm thế nào để con có thể tận dụng tối đa thời gian ôn tập trong những ngày trước kiểm tra?