Thẻ: talk to kids about war

 March 11, 2022 | 

Giải thích cho con như thế nào về tình hình ở Ukraine

Chúng tôi tin rằng, bằng cách cởi mở, thẳng thắn cùng một chút cẩn trọng trong lời nói, phụ huynh có thể giúp các con hiểu đúng tình hình, và không rơi vào cảm xúc tiêu cực. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số gợi ý cho phụ huynh để giải thích cho con về tình hình ở Ukraine.