Thẻ: tết

Chuyện của Tết

 January 26, 2022 | 

Chuyện của Tết

cũng giống như bao lễ hội khác, ngày Tết cũng có cho riêng mình một câu chuyện. Chỉ là những điều giản đơn như: những tên gọi khác của Tết, Tết diễn ra bao lâu, ý nghĩa của ngày Tết là gì,… nhưng lại tạo nên một truyền thống vô cùng tốt đẹp của người Việt.