Education News – Aug 3, 2020

Contents

Aug 27, 2020

Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Yonsei, Hàn Quốc 2021

Trường Đại học Quốc tế Underwood, thuộc Đại học Yonsei, Hàn Quốc hiện đang trao học bổng toàn phần chương trình cử nhân. Học bổng dành cho học sinh quốc tế được nhận vào Đại học Underwood (Underwood International College – UIC), tài trợ toàn bộ học phí 4 năm học cử nhân tại trường. Ứng viên nhận được học bổng phải duy trì điểm GPA tối thiểu theo yêu cầu để tiếp tục nhận học bổng cho học kỳ tiếp theo. UIC là trường đại học giáo dục khai phóng (liberal arts) có tỷ lệ cạnh tranh rất cao tại Hàn quốc. Trường cung cấp chương trình học với chất lượng giáo dục ưu tú, thuộc khuôn khổ của đại học Yonsei. Trường chào đón sinh viên đến từ mọi quốc gia, với ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh hoàn toàn. Học sinh quốc tế nộp hồ sơ vào UIC sẽ tự động được xem xét trao học bổng. Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định trao học bổng cho một trong số những em được nhận vào trường dựa trên thành tích học tập của các em.
Detail >>

Dec 31, 2020

Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Sydney Scholars Awards Tại Đại Học Sydney, Úc 2021

Đại học Sydney, Úc hiện đang kêu gọi ứng viên quốc tế tham dự chương trình học bổng Sydney Scholars awards, dành cho các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại trường. Chính phủ Úc và Đại học Sydney sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho ứng viên được chọn trong suốt quá trình học. Học bổng có trị giá $35.000 mỗi kỳ, bao gồm học phí, phí ăn ở, trợ cấp nghiên cứu, ổn định chỗ ở và bảo hiểm y tế. Thời hạn của học bổng là 4 năm đối với chương trình cử nhân, 2 năm cho chương trình thạc sĩ và 3 năm cho chương trình tiến sĩ. Đại học Sydney cung cấp rất nhiều chuyên ngành và lĩnh vực học thuật đa dạng cho ứng viên lựa chọn.
Detail >>

May 31, 2020

Full Scholarships for MBA Programs from Harvard University, U.S. 2021

Applications are invited to apply for Harvard University MBA Scholarship sponsored by Boustany Foundation for the academic year 2021.  This a golden and once-in-a-lifetime opportunity to study at Harvard – one of the topmost renowned institutes in the world.  The Boustany MBA Harvard Scholarship in the United States is offered once every two years for a two-year program at the Harvard Business School.  Candidates will get financial support in the amount of $95,000 ($47,500 per year) enough to pay tuition and other expenses, travel costs, and additional accommodation expenses related to the internship.  Successful awarded students are expected to complete a two-month unpaid internship with the Foundation.  The program projects are varied and are related to the activities of the Foundation or those of its associates.  The Foundation covers travel and accommodation expenses related to the internship.
Detail >>


Comment

Register For A Free Trial Class