Education News – August 13th, 2018

Contents

Aug 16 – Aug 20, 2018

Chuỗi hội thảo của Đại học Deakin (Úc) và IDP Việt Nam

Đại học Deakin, Úc hiện đang có nhiều học bổng giá trị 25% đến 50% dành cho các em học quốc tế có thành tích xuất sắc khi nộp đơn vào các chương trình đại học hoặc sau đại học cho kì nhập học tháng 11/2018. Để tìm hiểu thêm về học bổng, gia đình có thể tham dự chuỗi hội thảo được Đại học Deakin phối hợp tổ chức với IDP Việt Nam. Chuỗi hội thảo tập trung khai thác những ngành học có triển vọng thành công trong tương lai, giúp các em có những cái nhìn thực tế hơn về những ngành nghề mới như ngành An ninh mạng, Quản lý xây dựng, Phân tích dữ liệu, Kiến trúc cảnh quan, Truyền thông trong thời đại công nghệ số…
Detail >>

Sep 09, 2018

American Education Fair Fall 2018

AMVNX – American Educational Institution in Vietnam, in collaboration with Linden Tours, will hold the American Education Fair for the fall recruitment of 2018. Through this exhibition, AMVNX aims to help students overcome difficulties in the application process to any study program in America. The exhibition brings together the top universities across the United States (the University of Maine, Michigan State University, University of Wyoming …). At the event, students can ask any questions about the school, tuition fees, scholarships, study areas … as well as being updated on the latest visa policies from the U.S. Embassy.
Detail >>

Oct 02, 2018

Essay competition to get Summer Study Abroad scholarships in Australia for Grade 10 – 11 students

Trinity College, Australia’s leading university, co-ordinates with IDP to organize an essay contest of Young Leader 2018 to provide a two-week summer study scholarship for Vietnamese high school students. This is an opportunity for students to demonstrate their English proficiency and win a scholarship to study in Australia next summer. Scholarships include tuition, consultation fee, accomodation, food, picnics, extracurricular activities, airport pick-up and other activities arranged by the school within 1 or 2 weeks plus 8,000,000 VND to support return air ticket to Australia.
Detail >>


Comment

Register For A Free Trial Class