Thẻ: đố vui toán học

do-vui-toan-hoc

 October 4, 2023 | 

Đố Vui Toán Học #38

Một mô-típ đoán số theo quy luật tưởng-dễ-mà-khó, thách thức con tìm ra được số đúng nhất để điền vào dấu chấm hỏi bên dưới. Con đã đoán được chưa nào?!