Bài thơ Mystery in Thievery viết bởi học sinh E2

 Tháng Chín 6, 2021 | 

Bài thơ Mystery in Thievery viết bởi học sinh E2

Như - nhà leo núi nhí của E2 - đã cho ra lò một bài thơ đầy ý tứ. Lấy bối cảnh ở một hành tinh nọ, Như vào vai một người ngoài hành tinh đang chuẩn bị "phi vụ" đánh cắp bắp cải ở trạm không gian NASA, đang kể lại chuỗi hoạt động hàng ngày tại đó cùng một khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong phi vụ này.