Đố vui Toán học #30

Một đàn bò mỗi ngày cho 4 lít sữa. Trong đó, mỗi con bò trong đàn cho 1/3 tổng lít sữa mỗi ngày. Trong 6 ngày, đàn bò cho 24 lít sữa. Hỏi đàn bò trên có bao nhiêu con?


Khi học tập trở thành niềm vui vô hạn

được nuôi lớn cùng thầy cô và bạn bè chung chí hướng

 

Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí