Thẻ: Brain development

 Tháng Bảy 20, 2021 | 

Ba tính cách tiêu biểu của một học sinh thành công

Ông Tony Ngo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Everest Education, đã có những chia sẻ về các yếu tố quan trọng trên hành trình dẫn tới sự thành công cho các em học sinh. Qua đó, ông cũng chia sẻ thêm về ý nghĩa của công thức “E2=MC2” – công thức thể hiện giá trị mà Everest Education đang xây dựng nơi học sinh và đang áp dụng trong các phương pháp giảng dạy tại đây.