Thẻ: child’s learning

Điều gì đang ảnh hưởng đến việc học của con bạn?

 Tháng Bảy 20, 2021 | 

Điều gì đang ảnh hưởng đến việc học của con bạn?

Thái độ và khả năng học tập của học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy, việc tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh đóng vai trò rất lớn trong quá trình xây dựng một môi trường học tập thuận lợi và tích cực nhằm kích thích khả năng sáng tạo cho các em.