Thẻ: math terms for kids

 Tháng Năm 14, 2021 | 

90 thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh quan trọng dành cho trẻ tiểu học

Học toán cũng giống như học ngoại ngữ. Để học tốt môn toán, các bạn học sinh cần thông thạo các thuật ngữ toán học. Để giúp trẻ học toán bằng ngoại ngữ, giáo viên và phụ huynh cần đánh giá xem việc này cần thiết như thế nào và tìm ra các cách hiệu quả để trẻ sử dụng chính xác các thuật ngữ toán học và ứng dụng vào việc giải toán.