singapore math

 July 21, 2021 | 

2 Stanford and Harvard grads apply CPA in teaching Math – Why?

At Everest, we always question ourselves how to make Math more fun, more interesting that students can get it and love it. And CPA is the answer. CPA method is a “signature” style of teaching Math in Singapore, which is proven to be the most effective way to help young kids learn math in a more fun, tangible way.

 July 20, 2021 | 

Three traits of successful students

Tony Ngo, Chairman and co-CEO of Everest Education, shares a few words to reveal what matters to students on their personal journeys to success. In particular, he explains the formula “E2=MC2” that Everest Education applies in their learning methodology.

 July 13, 2021 | 

Tháng 7: Khởi đầu hành trình của con, thấp thoáng ưu tư của ba mẹ

Dù là trước cổng trường thi hay bên kia đường của tòa Lãnh sự quán, những người phụ huynh này đều đang chờ đợi trong hy vọng về một bước tiến xa hơn cho con mình trên chặng đường học vấn. Con của 5 năm trước cũng là một cô bé học sinh phổ thông xếp hàng trước Lãnh sự quán để làm thủ tục đi du học. Ba mẹ cũng là một trong những phụ huynh đợi con bên kia con đường đầy nắng và bụi.