7 Thành Ngữ Tiếng Anh Phổ Biến Chủ Đề Trường Học

Nội dung

Idiom – thành ngữ trong tiếng Anh – được người bản xứ sử dụng rất thường xuyên trong cả văn nói và viết. Thông thạo các idiom sẽ giúp các em thực hành tiếng Anh chuẩn xác như người bản xứ.

7 thành ngữ dưới đây là những thành ngữ tiếng anh được sử dụng phổ biến đề tài trường học – một chủ đề gần gũi với các em. Cùng học thôi!

Thành thạo tiếng Anh với flashcard thông minh từ Everest Eduation.

Chủ đề trường học cũng là một trong nhiều lĩnh vực cuộc sống các em sẽ được tiếp cận trong môn Ngữ văn Anh tại Everest thông qua phương pháp học tích hợp. Không chỉ giúp em gợi mở thế giới quan, em còn được thực hành tiếng Anh thành thạo qua câu chuyện thực tế. Tìm hiểu thêm về chương trình Ngữ Văn Anh của chúng tôi.


Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí