Câu đố que diêm #1

Liệu 7 + 4 - 4 có thể bằng 0 không? Hãy di chuyển 1 que diêm để tạo thành phép tính đúng!


And the answers is

Khi học tập trở thành niềm vui vô hạn

được nuôi lớn cùng thầy cô và bạn bè chung chí hướng

 

Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí