Chuyện du học Podcast | Ep.13 – James Leo: Bỏ học cấp 3 để…tham gia quân đội, và hành trình đến Stanford

Nội dung


Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí