Đố vui tiếng Anh #9

85% người đọc đều có đáp án sai? Đáp án của em là gì?


Khi học tập trở thành niềm vui vô hạn

được nuôi lớn cùng thầy cô và bạn bè chung chí hướng

 

Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí