Sự khác biệt của những chương trình Anh ngữ

Nội dung

Có bao nhiêu loại chương trình Anh ngữ? Chúng khác nhau như thế nào? Chương trình tiếng Anh của học sinh trường quốc tế có khác học sinh trường công lập không? Nên cho trẻ học loại chương trình nào?

Ở Infographic dưới đây, Everest xin được đem đến cái nhìn tổng quan nhất về sự khác biệt giữa các chương trình Anh ngữ nói chung: ESL (English as a Second Language – Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai), EFL (Tiếng Anh như một ngoại ngữ), EAL (Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung), cũng như tại sao lại chọn Ngữ Văn Anh (English Language Arts) để chuẩn bị cho các em học sinh sẵn sàng đi du học.

Đợi quá lâu? Click tại đây


Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí