Có bao nhiêu loại chương trình Anh ngữ? Chúng khác nhau như thế nào? Chương trình tiếng Anh của học sinh trường quốc tế có khác học sinh trường công lập không? Nên cho trẻ học loại chương trình nào?

Ở Infographic dưới đây, Everest xin được đem đến cái nhìn tổng quan nhất về sự khác biệt giữa các chương trình Anh ngữ nói chung: ESL (English as a Second Language – Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai), EFL (Tiếng Anh như một ngoại ngữ), EAL (Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung), cũng như tại sao lại chọn Ngữ Văn Anh (English Language Arts) để chuẩn bị cho các em học sinh sẵn sàng đi du học.

Đợi quá lâu? Click vào đây.

 

Loading...

Loading…

Never miss an update!
Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!

Never miss an update!

Đừng bỏ lỡ những bài viết mới nhất!


Subscribe to get updates, tips and videos delivered straight to your inbox!

Đăng ký để được nhận tin tức, bài viết và video mới nhất từ Everest Education!

 

Thanks for following us! / Cám ơn đã đăng ký!

%d bloggers like this: