Thẻ: stem subjects

STEM COURSES AND STEM DEGREES

 Tháng Hai 25, 2022 | 

Top ngành học về STEM đáng theo đuổi và nghề nghiệp triển vọng tương ứng (Phần 2) | E2xTwinkl

Giáo dục STEAM hiện nay đang được phổ biến tại trường đại học, nhằm dạy sinh viên cách tư duy phản biện, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sử dụng tư duy sáng tạo để hoàn thành các dự án bằng cách áp dụng các phương pháp mới, các giải pháp đã kiểm chứng cũng như kiểm tra và áp dụng năng lực phán đoán.

 Tháng Hai 11, 2022 | 

Top ngành học về STEM đáng theo đuổi và nghề nghiệp triển vọng tương ứng (Phần 1) | E2xTwinkl

Giáo dục STEAM đang là một chủ đề nóng hiện nay và các ngành nghề liên quan đến STEM / STEAM đang có nhu cầu cao đến mức nhiều trường quốc tế, song ngữ và thậm chí là các trường địa phương đã kết hợp STEAM vào chương trình giảng dạy của họ. Thật sự, giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) là bộ kỹ năng có thể xem như “bệ phóng” để học sinh có thể thành công trong tương lai.