Thẻ: tieu chuan cot loi chung

 Tháng Mười 22, 2021 | 

Mọi Điều Cha Mẹ Cần Biết Về Common Core - Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Của Mỹ

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu với phụ huynh mọi điều cần biết về Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung của Mỹ. Đồng thời, phụ huynh sẽ có cái nhìn rõ nét về những lợi ích mà tiêu chuẩn này mang lại cũng như biết được con đang ở mức năng lực nào so với tiêu chuẩn chung của bạn bè quốc tế.