Thẻ: E2 Climbers

do-vui-toan-hoc

 October 4, 2023 | 

Đố Vui Toán Học #38

Một mô-típ đoán số theo quy luật tưởng-dễ-mà-khó, thách thức con tìm ra được số đúng nhất để điền vào dấu chấm hỏi bên dưới. Con đã đoán được chưa nào?!

3-methods-for-your-child-to-cultivate-native-like-english-thinking

 August 31, 2023 | 

3 Ways for Your Child to Develop Native English Thinking

The nature of language is intricate. Achieving fluent and authentic English usage, comparable to that of native speakers, goes beyond theoretical learning. Fluently navigating English with native-like thinking requires discerning word nuances and applying language across diverse scenarios. What should parents do to help your child develop native English thinking?

 June 20, 2023 | 

Đố vui tiếng Anh #36

Nhìn vậy mà không phải vậy đâu nha! Câu đố #dễ_mà_không_dễ tuần này thử thách các em đoán nghĩa một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh. Hãy nhìn câu thành ngữ và lựa chọn 1 trong 3 đáp án tiếng Việt bên dưới nhé!