Đố vui tiếng Anh #12

Vật gì khi cầm thì đen, khi dùng thì đỏ và cuối cùng thì trắng?


Khi học tập trở thành niềm vui vô hạn

được nuôi lớn cùng thầy cô và bạn bè chung chí hướng

 

Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí