Từ gì ấy nhỉ?

Nội dung

Thử tài tinh mắt, tìm từ có nghĩa từ những chữ cái "loạn xị" dưới đây:


Cùng xem đáp án!

SANDWICH

SPRINKLE

ICE CREAM

BROWNIE

DONUT

CUPCAKE

Khi học tập trở thành niềm vui vô hạn

được nuôi lớn cùng thầy cô và bạn bè chung chí hướng

Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí