Không cần thi hay Không cần làm bài tập?

Nội dung

 ? ? “Nếu được chọn giữa không phải làm bài kiểm tra, và không phải làm bài tập về nhà, con sẽ chọn gì?” ?? 

Cùng xem video để xem các em học sinh E2 đã trả lời như thế nào nhé! 

Chúng tôi tin rằng bằng việc hỏi những câu hỏi đơn giản như thế này, chúng ta có thể dần dần luyện tập cho các em khả năng suy nghĩ và tranh luận.

Các câu hỏi gợi sự thích thú, khiến các em tò mò, và dẫn đến những cuộc tranh luận lành mạnh. Cha mẹ cũng có thể thử phương pháp này với con tại nhà – một cách vô cùng đơn giản những hiệu quả để vừa dạy con ngôn ngữ, vừa hiểu rõ các con hơn.


Để lại ý kiến

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí